From 2/2017

Patočkovské inšpirácie Renauda Barbarasa  (2/2017, ročník 13)

Terapia chôdzou  (2/2017, ročník 13)

Jan Patočka Is a Historical Symbol as Much as a Philosopher. Interview with Michael Gubser  (2/2017, ročník 13)

Úvodník  (2/2017, ročník 13)

Únava rozumu. Patočkovo čítanie Bratov Karamazovovcov  (2/2017, ročník 13)

Kritika liberálneho chápania ľudských práv u Jana Patočku  (2/2017, ročník 13)

Grenzprobleme der Moderne. Jan Patočkas durchgestrichene Eschatologie  (2/2017, ročník 13)

Patočka a filozofia dejín filozofie  (2/2017, ročník 13)

Patočkova reflexia duchovnej krízy súčasnej spoločnosti  (2/2017, ročník 13)