Tagged Platón

Poznámka k „Platónovi“  (2/2005, ročník 1)

Platón inak  (4/2006, ročník 2)

Krása a nesmrteľnosť. O plodení u Platóna a Shakespeara  (1/2007, ročník 3)

Historické pramene o hlavnej postave Platónovho dialógu Menón  (1/2008, ročník 4)

Interpretácia dialógu Menón pri kladení otázky narkósis  (2/2008, ročník 4)

Metóda diairesis v Platónovom dialógu Sofista (218c – 221b)  (1/2009, ročník 5)

Prečo dlhoval Sókratés Asklépiovi kohúta? Skeptická interpretácia posledných Sokratových slov z dialógu Faidón  (1/2013, ročník 9)

Obec svíň – ideálna obec  (3/2014, ročník 10)