Tagged phenomenology

Fenomenológia empatie – telesnosť presýtená významom  (4/2020, ročník 16)

Ingardenova interpretácia Husserla  (4/2017, ročník 13)

Sound or Expression: Dilemmas in the Phenomenological Aesthetics of 20th Century Music  (4/2016, ročník 12)