Tagged Homér

Moudrost Odysseova: Jak dospět v muže pod nadvládou žen?  (3/2019, ročník 15)

Reflexia Homéra v antickej filozofii  (1/2015, ročník 11)

Achilleus verzus Agamemnón alebo počiatky politického myslenia v Homérovej Íliade  (4/2009, ročník 5)

Dión z Prúsy alebo o tom, či bol Sókratés naozaj Homérovým žiakom  (1/2014, ročník 10)