Tagged Artificial Intelligence

Hésiodova Pandora ako prvá idea fembota?  (1/2024, ročník 20)

Poznámky z Eremocénu: vybrané otázky poslednej časti post-antropocentrickej trilógie Viery Čákanyovej  (3/2023, ročník 19)

Logos and Prediction. Human Speech in Reasoning and Computation of Man-Machine Interaction  (4/2022, ročník 18)

Človek verzus stroj: „strojové učenie“ a jeho vplyv na modernú spoločnosť  (2/2019, ročník 15)