From 2/2019

Človek verzus stroj: „strojové učenie“ a jeho vplyv na modernú spoločnosť  (2/2019, ročník 15)

Úzkosť ako kolektívna základná nálada (Grundstimmung) novoveku  (2/2019, ročník 15)

Úvodník  (2/2019, ročník 15)

O masách pre masy  (2/2019, ročník 15)

Tragédiou k uzdraveniu  (2/2019, ročník 15)

Dialóg medzi Ja a Ty ožíva  (2/2019, ročník 15)

Úvod do kritické teorie sportu  (2/2019, ročník 15)

O Sókratovom daimoniu  (2/2019, ročník 15)

Maximos z Tyru  (2/2019, ročník 15)

A. N. Whitehead o vzdelávaní a náboženstve  (2/2019, ročník 15)

Uses of “the Pluriverse”: Cosmos, Interrupted – or the Others of Humanities  (2/2019, ročník 15)

Libertarian Marxism: Reality or Illusion?  (2/2019, ročník 15)