By Jana Trajtelová

BODYMIND: Niekoľko poznámok ku vzťahu vedy a spirituality  (1/2019, ročník 15)

Schádzajú sa v noci, aby špekulovali o svetle  (1/2005, ročník 1)

Pieskovisko  (2/2005, ročník 1)

O mystike trochu inak (asociatívna esej)  (4/2006, ročník 2)

Tváre a masky Izraela (cestopisná úvaha)  (3/2007, ročník 3)

Mystika a idolatria  (2/2009, ročník 5)

Cestami fenomenologickej metódy  (2/2011, ročník 7)

Anthony Joseph Steinbock: Generativita, generatívna fenomenológia a fenomenológia osobných emócií  (1/2012, ročník 8)