4│200700000019

Úvodník
Reginald A. Slavkovský

Štúdie
Jana Tomašovičová: Poznaniu predchádza porozumenie
Ladislav Tkáčik: Ako uvažovať o komunikácii?
Jana Juhásová: Pater Noster súčasného hrdinu literárnych textov

Profil
Michal Chabada: Doctor subtilis

Art & critique

Galéria
Michaela Fišerová: Peter Čintalan

Recenzie
Matúš Kyčina: V prítmí kaviarne
Anton Vydra: Učiť príbehmi