4│200700000019

Editorial
Reginald A. Slavkovský

Research Articles
Jana Tomašovičová: Poznaniu predchádza porozumenie
Ladislav Tkáčik: Ako uvažovať o komunikácii?
Jana Juhásová: Pater Noster súčasného hrdinu literárnych textov

Profile
Michal Chabada: Doctor subtilis

Art & critique

Gallery
Michaela Fišerová: Peter Čintalan

Reviews
Matúš Kyčina: V prítmí kaviarne
Anton Vydra: Učiť príbehmi