2-3200600000021

Úvodník
Anton Vydra

Štúdie
Peter Šajda: Štrasburská hus v Kodani: Náčrt pojmu irónie Sørena Kierkegaarda
Jaroslava Vydrová: Ja a motivácia. Niekoľko poznámok k Husserlianam XXXIV
Róbert Piňák: Kategória eko-karmy – možný fundament riešenia ekologickej krízy

Preklady
Marjorie Garber: A predsa Shakespeare
Peter Suber: Dilema (Je možné právo bez paradoxov?)

Recenzie
Ján Uriga: Kvalitatívny prístup
Slavomír Gálik: O jednom P. S. 
Martin Garek: Bellatores, oratores, laboratores
Július Selnekovič: Tá kniha možno nie je bestseller

Art & critique

Galéria
Báseň a smrť – text a interpretácia
Veronika Lenk: Básne II
Michal Kutáš: Rozhovor o slnku a údolí
Ján Mičko: Fotografia
Jana Mikušová: Bagately

Recenzie
Jaroslava Vydrová: Deväť a jeden príbeh