Bagately

B a g a t e l y
Epitaf
Upadol (som)
do prachu
večného
zabudnutia
po prečítaní
svojich
pamätí.

Oznam kritika nad hrobom
Edo, práve sme ich pristihli pri porušovaní autorských práv na raňajkách v tráve 1863 (k)rokov od Salónu odmietnutých.

Nežne
Ľudia bojovali za svoju slobodu i preto,
aby si bez nanútenia od iných,
mohli svojvoľne vybrať diktatúru,
ktorou sa nechajú zotročiť.
K r á t k e   k r e á c i e

Inzercia
Pozor!
To tu ešte nebolo!
Prichádza k vám super akcia!
Vlastnoručne zaručené 50-90% zľavy na vybraný druh tovaru.
Ponúkame vám široký sortiment ošúchaných fráz 1 v 4, všetky v žiadnej, bez autorských práv a k tomu ešte bonus – lístky s originál podpismi superstar do predných radov na blížiaci sa priebeh zániku Zeme. Zažite koniec sveta spolu s vašou superstar naživo!
To všetko vám ponúkame za omračujúco nízke ceny!
Nenechajte si ujsť túto skvelú ponuku!
Akcia potrvá až do vypredania zásob.

Osobne
Odcudzili sa cudzote.

Potom
Urobili
za plotom
komplot
s kompótom.

Včas
Informovali sa o hroziacom útoku informáciami.
Zabránili tak zbytočným stratám na životoch.

V y j a d r e n é   v ý m y s l y
Kedysi
Hral sa na Boha.
Zo strachu pred bolesťou.

90 – 60 – 90
Za svojho života bol považovaný za múdreho človeka.
Poznal tú správnu mieru.

Vec interpretácie
Spoznal pravdu v nezmysle.

Z určitých dôvodov
Niekomu vyhovuje, že
mierou všetkých vecí je reklama;
jestvujúcich, že/ako sú,
nejestvujúcich, že/ako nie sú.

Ď a l š i e   p r o d u k t y
Absolútna dokonalosť
Pripadalo mu božské správať sa ako zviera.

Hmatateľný dôkaz
Dôkazom úrovne vyspelosti ľudskej civilizácie je to, akým spôsobom dokáže ničiť.

Múdrosť?
Usiluje sa o múdrosť ten, kto potláča svoje city alebo sa nimi necháva zaslepiť?
Usiluje sa o múdrosť ten, kto sa stal otrokom informácií v nevedomosti alebo vedení?
Usiluje sa o múdrosť ten, kto túži ovládať iných a pritom nezvláda sám seba?
Usiluje sa o múdrosť ten, kto má v rozpore svoju prirodzenosť: srdce s rozumom, dušu a ducha s telom?
Usiluje sa o múdrosť ten, kto je vnútorne neslobodný?
Usiluje sa o múdrosť ten, kto môže, no odmieta niesť zodpovednosť za svoje činy?
Usiluje sa o múdrosť ten, kto nekoná dobro?
Usiluje sa o múdrosť ten, kto skutočne nemiluje?
Otázne je, čo chápeme pod pojmom láska.

Láska je len jedna.
Opravdivá.