Básne II

Byť
Aké zvláštne je byť
Dýchať
Prechádzať životom
Osloviť človeka
Dotknúť sa existencie…

Číre byť
Tá nebezpečná bezpečnosť
Odmysleného času
Večná prítomnosť
Seba samého
Cítenie dychu
Plné uvedomenie
Svojho tu a teraz
Tak zvláštne
Žiaden termín
Žiaden interval
Iba číre byť
V rozpakoch
Som
Neopakovateľný zážitok 
Bez času…

Navždy tajomstvom
Udalosti sa dejú
Veci vznikajú
Čarovným poblúznením
Ľudských citov
V deň precitnutia
Pohliadnutím späť
Možno vidieť
Veľkolepé dielo čarov
Je neskoro
Nedalo sa inak
Všetky snahy
Ísť inou cestou
Boli znehybnené
Nedá sa nič robiť
Pred očami dýcha
Do tváre nová skutočnosť
Treba ju vľúdne prijať
Nechať prehovoriť
Vypovedať svoje Meno
A Zmysel
A pochopiť
Že vlastne mala prísť
Prečo
Zostáva navždy tajomstvom

Či zostaneš…
Čas
Si vlastníkom svojho ducha
V obmenách
Tak zvláštna
Je tvoja premena
A človek
A jeho život
S jeho premenami
Večné tajomstvo
Žijúce navždy s tebou
Spočinieš niekedy?
Či zostaneš či nie
Sny ľudí 
Budú žiť
Navždy s tebou
V každej tvojej sekunde…