1│201300000038

Úvodník
Eliane Escoubas 

Štúdie
Sophie Loidolt: Je Husserlova neskorá etika „existencialistická“?
František Škvrnda: Prečo dlhoval Sókratés Asklépiovi kohúta? Skeptická interpretácia posledných Sokratových slov z dialógu Faidón
Mária Suríková: Sociologické skúmanie individualizmu – problematickosť metodologického individualizmu
Katarína Hrnčiarová: Teórie vrodenosti a ich vzťah k vede

Preklady
Georges Vallin: Ťažkosti s Nedvojnosťou
Tomáš Akvinský: Suma teologická, 1. časť, 12. otázka, 1. – 4. článok
Ján Duns Scotus: Lectura II d. 25 q. un. n. 1 – 99, ed. vat. XIX

Rozhovor
Michaela Fišerová: Kybernetické imaginárno. Rozhovor s Pierrem Lévym

Esej
Daniela Škulová: Perom proti tankom. Slovenská tlač v období od 21. augusta do septembra 1968

Recenzie
Anton Vydra: Rôzne aspekty Levinasovho „il y a“
Tatiana Sabová: To podstatné v živote


Art & critique