Random order

Výstava Rastislava Sedlačíka s názvom Random Order vo výstavných priestoroch Mestskej knižnice v Bratislave – Artotéka, predstavila kolekciu malieb, objektov a takzvaných postproduktov – autorských hybridov medzi kresbou, grafikou, kolážou a tlačou. Mnohé z dnešných diel boli predstupňom alebo pomôckou pri vzniku iných diel v minulosti, ďalšie sú naopak pozostatkom po niečom vytvorenom skoršie. Pri niektorých bola spoluautorkou do určitej miery náhoda. Tú povestnú bodku za vetou (v tomto prípade za dielom) dával samozrejme umelec, ktorý tieto predmety, polotovary či predlohy dotiahol do podoby „artefaktu“ s pridanou estetickou hodnotou. Tematicky výstava nadväzuje na Sedlačíkov aktuálny program – vizuálne transformovanie mestského, konkrétne anonymného sídliskového prostredia a výtvarné reflektovanie konfrontácie alebo koexistencie prírodného a neprírodného v tomto prostredí. Takisto sú tu predstavené „urbánne zátišia“, teda výjavy z často úplne nepekného mestského prostredia, ktoré sa však prostredníctvom autorovho citlivého výberu uhlu pohľadu a po následnom abstrahovaní či dokomponovaní menia na autentické umelecké diela. Maliar charakteristický svojskou tvorivou ľahkosťou a zmyslom pre vtip ponúka publiku ucelenú komornú kolekciu čerstvých prác inštalovanú s možnosťou čítať v „random order“.

Mgr. Art. Rastislav Sedlačík, ArtD. (1980, Čadca), absolvoval vo Štvrtom maliarskom ateliéri prof. Ivana Csudaia na VŠVU, v prvej generácii poslucháčov „spolutvorcov“ tohto ateliéru, výhradne orientovaného na maľbu a „nový spôsob zaobchádzania s maľbou“. V rovnakom ateliéri aj obhájil svoju dizertačnú prácu (Mesto & Periféria, 2011). Od začiatku štúdia až dodnes autor pravidelne nechýba vo všetkých zásadných výstavách „mladej maľby“. (Viac na: www.rastosedlacik.com).

Foto © J. Bartoš