To podstatné v živote

Keď som dostala ako vianočný darček knihu s názvom Čeho před smrtí nejvíce litujeme, nemala som od nej veľké očakávania. Autorku knihy som nepoznala a kniha nebola písaná odborným jazykom, tak som si ju zaradila do kategórie oddychového čítania. No postupne,ako som si čítala jednotlivé príbehy, z ktorých kniha pozostáva,uvedomovala som si, že mi to veľmi veľa dáva a že vo mne prečítané dlho zostáva a rada sa k tomu vraciam aj pomedzi pracovné povinnosti.Postupne to prešlo k tomu, že som sa každý deň tešila na ďalšiu kapitolu a na nový príbeh.

Hoci kniha nie je písaná odborným jazykom, ponúka mnohé cenné poznatky a skúsenosti, ktoré Bronnie Ware nadobudla počas svojho života a práce s umierajúcimi pacientmi. V každej kapitole približuje život konkrétneho človeka s jeho životným príbehom.


Bronnie Ware
vníma ľudí, o ktorých sa stará, v kontexte celého ich života. Počas času, ktorý s nimi strávi, sa zaujíma o ich životnú púť a o to, čo ich na nej stretlo a formovalo. Zaujíma ju, z akých pomerov pochádzajú, aký život prežili, akí boli v čase, keď ich telo ešte nebolo poznačené chorobou. Rozpráva s nimi o ich túžbach a prianiach, splnených,aj tých, ktoré zostali nenaplnené. Pomáha im, aby v dobe, keď sa ich životná púť končí, dobre využili čas, ktorý im zostáva na to, aby si usporiadali v živote vzťahy a to, čo potrebujú pre získanie vnútorného pokoja. Vytvára priestor pre doriešenie nedokončených záležitostí a vyslovenie podstatného, čo zostávalo dlhý čas nevyjadrené, ako sú slová: „Mám Ťa rád.“ Poukazuje na potrebu vyjadrenia citov. Zdôrazňuje dôležitosť skutočného kontaktu a načúvania umierajúcim ľuďom. Sama vychádza z kontaktu s nimi obohatená. Títo ľudia ponúkajú životnú múdrosť plynúcu zo životných skúseností, ktorá môže slúžiť iným pre plnšie prežívanie života.

Príbehy pacientov sú pretkané životnými skúsenosťami autorky a jej úvahami nad životmi pacientov a prinášajú poučenie pre život. Po každom prečítanom príbehu je možné obohatiť vlastný životný príbeh o určitý rozmer, na ktorý sa zameriava daná kapitola. Možno po prečítaní knihy zistíte, podobne ako ja, že príbehy umierajúcich ľudí a ich posolstvá výrazne obohatili váš života prispeli k tomu, aby ste ho žili plnšie a zmysluplnejšie.

Autorka sa venuje dôležitosti vzťahov, napĺňania svojich snov a cieľov, vyváženosti práce a oddychu, významu žitia podľa vlastných predstáv,vyjadreniu citov, potrebe priateľov a dovoleniu si byť šťastný. Každej téme je venovaných zopár príbehov, ktoré ilustrujú, ako daná oblasť bola napĺňaná v životoch konkrétnych ľudí. V prípade, že táto téma v živote človeka absentovala a ten je na konci svojej životnej púte, už len tým, že bol ochotný sa o to podeliť, umožňuje, aby to, čo v jeho živote chýbalo,mohlo byť naplnené v životoch iných ľudí. Príbehy tejto knihy prinášajú odpovede na otázku položenú v jej názve. Ak vás zaujíma, čoho pred smrťou najviac ľutujeme, skúste siahnuť po knihe s týmto názvom a možno zistíte, že podstatne obohatí aj váš život.

Mgr.Tatiana Sabová, psychologička a psychoterapeutka
Zitako,s.r.o., Neštátna psychologická ambulancia, Banská Bystrica