1│201300000038

Editorial
Eliane Escoubas

Research Articles
Sophie Loidolt: Je Husserlova neskorá etika „existencialistická“?
František Škvrnda: Prečo dlhoval Sókratés Asklépiovi kohúta? Skeptická interpretácia posledných Sokratových slov z dialógu Faidón
Mária Suríková: Sociologické skúmanie individualizmu – problematickosť metodologického individualizmu
Katarína Hrnčiarová: Teórie vrodenosti a ich vzťah k vede

Translations
Georges Vallin: Ťažkosti s Nedvojnosťou
Tomáš Akvinský: Suma teologická, 1. časť, 12. otázka, 1. – 4. článok
Ján Duns Scotus: Lectura II d. 25 q. un. n. 1 – 99, ed. vat. XIX

Interview
Michaela Fišerová: Kybernetické imaginárno. Rozhovor s Pierrem Lévym

Essay
Daniela Škulová: Perom proti tankom. Slovenská tlač v období od 21. augusta do septembra 1968

Reviews
Anton Vydra: Rôzne aspekty Levinasovho „il y a“
Tatiana Sabová: To podstatné v živote

Art & critique

Gallery
Silvia L. Čúzyová: Random order

Reviews
Matúš Kyčina: Pomník na ceste
Jana Zvaríková: Som sama. Mathea

InfoScience
Slávka Démuthová: Školské prostredie v kontexte juvenilnej delikvencie