Tagged Plato

Annikeris z Kyrény ako zakladateľ Platónovej Akadémie? Komparatívna analýza doxografickej evidencie (Diogenés Laertský, Vit. III. 18 – 20)  (4/2021, ročník 17)

Umenie čítať ľudský charakter v sókratovskej filozofii  (1/2021, ročník 17)

Kto rozkladá demokraciu? Dariusz Karłowicz a Platónovo podobenstvo o trúdoch  (2/2020, ročník 16)

(Anti)hrdina v sókratike  (3/2019, ročník 15)

Dialóg Alkibiadés I. a etika ako vzťah k sebe samému  (1/2017, ročník 13)

Fronésis v kontexte Platónovej Ústavy  (1/2017, ročník 13)

Jaké místo náleží idejím v Platónových nepsaných naukách?  (1/2017, ročník 13)

Ciceronov preklad Platónovej Politeie (562c-563e) v spise De re publica (I, 66 – 67)  (3/2015, ročník 11)