Tagged philosophy

Sókratés a Konfucius – spoločné znaky mudrca v európskej a východoázijskej kultúrnej tradícii  (3/2019, ročník 15)

Myslenie a konanie, filozofia a životná prax  (4/2016, ročník 12)