From 3/2021

Naratívy v novej tvorbe Jaromíra Novotného  (3/2021, ročník 17)

Johannes Kepler a snehová vločka  (3/2021, ročník 17)

Héroovia chemickej maskulinity. K najnovšej tvorbe Radovana Čerevku  (3/2021, ročník 17)

Etika a problém svědomí  (3/2021, ročník 17)

Dobro v učení grófa Tolstého a F. Nietzscheho (Filozofia a kázanie) – IV. a V. kapitola  (3/2021, ročník 17)

Jak setkání se středoevropskými intelektuály podnítilo zájem Philipa Sidneyho o přírodní vědy: případ Carola Clusia  (3/2021, ročník 17)

Antropický princíp a predsókratovská filozofia  (3/2021, ročník 17)

Etické dilemy na Slovenskej akadémii vied: Ako sprevádzať vedeckou integritou doktorandky a doktorandov?  (3/2021, ročník 17)

Úvodník  (3/2021, ročník 17)