From ročník 9

Suma teologická, 1. časť, 12. otázka, 5. – 10. článok  (2/2013, ročník 9)

Kde končí svetlo a začína tma  (3/2013, ročník 9)

Rozhovor s Danielom Daviesom o stredovekej židovskej filozofii  (2/2013, ročník 9)

Lucia Tallová – Výstavy na pokračovanie  (2/2013, ročník 9)

Radikalizácia fenomenologickej redukcie podľa Renauda Barbarasa  (2/2013, ročník 9)

Skrývanie sa slobodnej vôle za determinizmus alebo indeterminizmus  (2/2013, ročník 9)

Medzi slovom a obrazom v slovenskom vizuálnom umení  (2/2013, ročník 9)

Úvodník  (2/2013, ročník 9)

Božie poznanie a predpoznanie vo filozofii Tomáša Akvinského  (2/2013, ročník 9)

Rožňavské radiály – cyklus výstav súčasného umenia pre Rožňavu  (4/2013, ročník 9)

Mária Balážová – osobná geometria  (4/2013, ročník 9)

Úvodník  (4/2013, ročník 9)

Bdelí spáči – snenie pri vedomí  (4/2013, ročník 9)

Vplyv Palackého Dějin na vnímanie národných dejín v Čechách  (4/2013, ročník 9)

Suma teologická, 1. časť, 13. otázka, 1. – 4. článok  (4/2013, ročník 9)

Zlo  (4/2013, ročník 9)

Romantická láska z pohľadu sociálnej neurovedy  (4/2013, ročník 9)

Skazená doba  (4/2013, ročník 9)

Subtílne mizanscény stredoveku II  (3/2013, ročník 9)

Pretrvanie nečinnosti (inaction inertia) – fenomén, pri ktorom atraktívna ponuka vedie k pasivite namiesto aktivity  (4/2013, ročník 9)

Úvodník  (3/2013, ročník 9)

Domáce a cudzie svety  (4/2013, ročník 9)

Empatia ako kľúčový faktor morálnych úsudkov  (3/2013, ročník 9)

Les caractéristiques de la terminologie des sciences relatives à la famille du point de vue de l’extraction terminologique  (4/2013, ročník 9)

Famille, héritage familial et politique slovaque : les signataires de la Déclaration de Martin dans une « généalogie patriotique »  (4/2013, ročník 9)

Nietzscheho teória jazyka  (4/2013, ročník 9)

Mounin et Ladmiral : même famille de pensée?  (4/2013, ročník 9)

Mutation mutuelle : À propos du roman Les Météores de Michel Tournier  (4/2013, ročník 9)

K etike historickej epistemológie u Canguilhema  (4/2013, ročník 9)