Rožňavské radiály – cyklus výstav súčasného umenia pre Rožňavu

Niekedy na konci roku 2012 nám zišlo na um, že skúsime pripraviť projekt, prostredníctvom ktorého by bolo možné predstaviť rožňavskej verejnosti najnovšie tendencie v súčasnom slovenskom výtvarnom umení. Niekoľko príjemných večerov s rožňavskými kamarátmi vystriedalo mnoho hodín ťažkej intelektuálnej práce a zrodila sa séria výstav s názvom Rožňavské radiály. Usporiadaním šiestich výstav, šiestich fundovaných prednášok k téme súčasné umenie a ďalších aktivít galerijnej pedagogiky (tvorivé dielne, komentované prehliadky s osobnou účasťou umelcov), zameranej na detského aj dospelého diváka, laika i odborníka, sme naplánovali predviesť priečny a reprezentatívny rez našou výtvarnou scénou.Banícke múzeum v Rožňave bolo tejto myšlienke naklonené, hoci vopred nebolo isté ako naša idea v podobe žiadosti o dotáciu na Ministerstvo kultúry SR dopadne. Zostávalo len čakať na výsledok. A čakali sme dlho – až v druhej polovici leta nasledujúceho roku (2013) bolo jasné, že sa to naozaj deje a budovanie radiál skutočne nastane. 

V rámci premyslenej kurátorskej stratégie sme so spoluautorom projektu, Rožňavčanom Norom Lackom, ako prvú v poradí zaradili výstavu domácich, no už jednoznačne etablovaných umelcov mladej generácie. Dvojicu umelcov z Rožňavy, Erika Šilleho a Vlastu Žákovú, vhodne doplnil maliar z neďalekého Krásnohorského Podhradia, Dávid Baffi. Divákov – fanúšikov, zvedavcov,rodinných príslušníkov i kamarátov – prišlo neúrekom a my aj prvá výstava s názvom Traja z jedného mesta sme sa tešili mimoriadnemu záujmu verejnosti. O krátky čas nasledovala druhá výstava Postfotografika, približujúca rožňavskému publiku postmoderné programy a podoby súčasnej grafiky, jej experimentálnu, ale aj klasickú podobu s výsostne súčasným obsahom, predvedenú prostredníctvom diel Róberta Makara a Kateřiny M. Václavkovej. Duo grafikov do trojice doplnil maliar Rastislav Sedlačík so svojimi originálnymi „postproduktmi“ – autorskými hybridmi medzi kresbou, grafikou, kolážou a tlačou. Výstava číslo tri Geometria a geometrizmy s ústrednou témou geometrickej abstrakcie v maľbe, predstavila opäť hviezdu umeleckého neba pôvodom z Rožňavy, avšak dnes už nadnárodnej kvality – Adama Szentpéteryho, doplneného o talentovaných mladých maliarov z východného Slovenska Jána Vasilkaa Petra Králika. Teoretickú reflexiu k výstave predniesla zásadná postava našej kunsthistórie pani Ľuba Belohradská. Štvrtá výstava bola vopred plánovaná ako „oriešok“ pre rožňavskú divácku verejnosť – intenzívna prehliadka videoartu, možno dosiaľ jediná, ale určite najväčšia svojho druhu v Rožňave: Domáce video. Cez diela Petra Barényiho, Enrika Bistiku z Medzeva a Pavlíny Fichty Čiernej, ktorá prišla o údele videoartového umelca porozprávať aj osobne, sme výstavne naznačili význam a podoby umeleckého videa u nás. Vybrané videoartové diela tematicky spájali zaznamenané a rôzne umelecky interpretované„domáce“ udalosti a takisto zážitky jednotlivca „strateného“ v cudzom vonkajšom prostredí. Výstavu obohatila Nóra Ružičková svojou teoretickou prednáškou. Po videoarte prišla opäť maľba, avšak tentoraz vo svojich konceptuálnejších podobách – Daniel Fischer, maliar a profesor z Vysokej školy výtvarných umení spolu s tvorivo i osobne spriaznenými mladými umelcami Martinom Špircom a  Rastislavom Podhorským elegantne naplnili kurátorsky vytýčený obsah výstavy s názvom Medzi médiá. (Teoretická reflexia: Jana Geržová.) Výstava, ktorá v decembri uzavrie prvý ročník podujatia Rožňavské radiály, sa okrajovo venuje soche, objektu, inštalácii a v duchu svojského humoru participujúcich multimediálnych umelcov: Radovana Čerevku, Tomáša Makaru a Petra Vrábľa z košickej umeleckej skupiny Kassaboys. Nesie názov Predčasná retrospektíva. Teoretická prednáška Ivany Komanickej reflektuje poslanie umelca v lokálnom (mestskom) prostredí. 

V roku 2013 a v pilotnom ročníku výstavného podujatia Rožňavské radiály sme predviedli tvorbu 18 kvalitných umelcov, teoretické prednášky 6 teoretikov, viacero komentovaných prehliadok i tvorivých dielní, za čo sme boli odmenení mimoriadnym záujmom rožňavských aj mimo rožňavských divákov i médií. Zážitky z prezentovaných diel sme sa participujúcim umelcom aj teoretikom snažili oplatiť zážitkami z návštev kultúrnych a prírodných pamiatok okolitej krajiny – Silická ľadnica, Zádielska tiesňava, jaskyne, gotické kostolíky i krasové planiny v bezprostrednom okolí Rožňavy ich nadchli. V tejto chvíli, takmer na konci projektu môžeme spokojne skonštatovať: radiály a ich poslanie obojstrannej výmeny informácií, zážitkov, sympatií skutočne zafungovali. Tešíme sa, čo prinesie pokračovanie v podobe ďalšieho ročníka tohto unikátneho výstavného podujatia.

 

Foto: archívautorky