Úvodník

S kolegom z redakčného kolégia sme spolu hovorili o novom čísle Ostia, prechádzali sme si jeho obsah. Popri tom sme letmo prešli stránku archívu s pribúdajúcimi číslami. Bol za tým príjemný pocit z rastúceho diela a plniaceho sa sna. Keď sa v našich myšlienkach a rozhovoroch objaví „Bolo by pekné, keby…“, je to len začiatok. Mnoho takých semienok nikdy nevyklíči. Myšlienka, túžba, sen potrebujú podporu. A aké myšlienky v sebe živíme, takými sa stávame.

Na ceste za realizáciou snov sa objavujú prekážky, ktoré niekedy vedú k pocitom znechutenia. Znechucovať nás môže aj celková situácia v spoločnosti, na pracovisku, vo sfére, v ktorej sa angažujeme. V dnešnej dobe sa napríklad veľa hovorí o probléme úplatkov, korupcie. Keď ide ľuďom o zdravie, o vybavenie pozemkov alebo získanie nejakých výhod, sú ochotní si „priplatiť“. Na druhej strane sú iné situácie, keď je motívom ponúknutia daru druhému číra vďačnosť. To, čo sa odohrá medzi ľuďmi, môže pritom vyzerať v obidvoch prípadoch veľmi podobne.

Samotná skutočnosť sa s nami niekedy hrá a ponúka nám čosi ako „úplatky“ vo forme príjemných pocitov alebo veľkých očakávaní, aby si nás naklonila pre určité rozhodnutia – vo forme zamilovanosti pre manželstvo, vo forme nadšenia pre štúdium, povolanie alebo nejaké dielo (akým je aj Ostium), v pocite spriaznenosti pre priateľstvo. Nad takýmto malým preddavkom sa po čase radi pousmejeme, ak priniesol dobré ovocie a viedol k harmonickejšej skutočnosti.

Hranica medzi darom a úplatkom sa nedá opísať len pomocou vonkajších okolností, je niekde hlboko v nás, v zákutiach našich motívov. Človek ako jediný tvor je schopný skutočne podplácať – cez zdanlivý dar vymáhať pre seba niečo, čo skôr alebo neskôr naruší harmóniu a poškodí nielen iným, ale aj jemu.

Možno máte aj vy takú skúsenosť: myšlienky a predstavy majú v čase znechutenia tendenciu ponúkať nám zlý koniec príbehu alebo skratkovité riešenia, medzi ktoré patrí aj úplatok. V poslednom období som si viac uvedomil, že filozofia je aj očisťovaním myšlienok, predstáv a motívov. Tak ako vďaka postoju odstupu môžeme prísť na to, že palica ponorená vo vode sa nám iba javí ako zlomená, tak podobne môžeme čeliť tendenciám negativizmu. Zmyslové vnemy môžeme skúmať iným nástrojom – rozumom, ale ako získať odstup od vlastných myšlienok? Môžeme si pripomenúť, že v minulosti sme boli aj v horšej situácii a zvládli sme ju. Jednoduchý návod na pestovanie dobrých myšlienok však nemám. Ale na záver ponúkam jeden z pohľadom na filozofiu, ktorý mi je v tomto období blízky: filozofia je tušením toho, že za tým, čo sa nám javí ako dané našimi zmyslami, jazykom alebo predstavami, je ešte iná, väčšia, zmysluplnejšia skutočnosť.

Reginald Adrián Slavkovský

Obrázok na titulke je výrezom z fotografie lightboxu zo série Schwarzer Regen od Lucie Tallovej