Úvodník

Prišla za mnou jedna pacientka s tým, že sa jej zrútil život ako domček z karát. Jej manžel, s ktorým žila 15 rokov, sa zamiloval do inej ženy, ktorú náhodne stretol. Po krátkom vzťahu k nej odišiel a manželku opustil. Pri našich vzájomných rozhovoroch som si uvedomil aj to, že prestala dôverovať v lásku. Roky verila v ich vzájomný vzťah, cítila sa naplnená a šťastná. Ani ju nenapadlo, že by to mohlo byť inak. Teraz, plná sklamania a nedôvery, sa ma pýta: „Budem ešte niekedy šťastná?“ Bez dôvery sa len ťažko dá žiť.

Pred nedávnom bol objavený podvod jedného profesora. Uverejnil asi 50 článkov v prestížnych časopisoch a publikoval v nich výskumy, ktoré si vymyslel. Keďže bol mnohokrát citovaný, falošná reťaz sa nekontrolovateľne šírila. Uvedomil som si, že aj keď čítam vedecký článok, musím dôverovať autorovi. Koniec koncov aj vyplňovanie samotných dotazníkov je spojené s dôverou, že nám respondent hovorí pravdu. Inak by sme zaobaľovali dôveryhodnou vedeckou metodológiou nedôveryhodný obsah. Bez dôvery sa len ťažko dá žiť.

Bez dôvery nemožno žiť ani vo vzťahoch, ani vo vede. Stáva sa, ako v uvedených prípadoch, že našu dôveru niečo naštrbí alebo dokonca rozvráti. Ak je narušená, musí prebehnúť terapeutický proces, ktorý má rôzne podoby. V terapii, ako je to popisované v tomto čísle Ostia, je možné cez autentický vzťah a blízkosť (znovu) uveriť aspoň v ten jeden vzťah – s terapeutom, a postupne túto dôveru šíriť vo svojom živote ďalej. Dôvera je krehká, ľahko sa dá stratiť, ale zdá sa, že to je jediná cesta k múdrosti. Chceme, aby náš časopis bol pre vás dôveryhodný a terapeutický. Bez dôvery sa totiž len ťažko dá žiť.

Peter Tavel

                                                                       Obrázok na titulke: © Marián Struhala