By Tomáš Akvinský

Suma teologická, 1. časť, 2. otázka, 1. – 3. článok  (3/2010, ročník 6)

Suma teologická, 1. časť, 3. otázka, 1. – 8. článok  (4/2010, ročník 6)

Suma teologická, 1. časť, 4. otázka, 1. – 3. článok  (1/2011, ročník 7)

Suma teologická, 1. časť, 5. otázka, 1. – 6. článok  (2/2011, ročník 7)

Suma teologická, 1. časť, 6. otázka, 1. – 4. článok  (3/2011, ročník 7)

Suma teologická, 1. časť, 7. otázka, 1. – 4. článok  (4/2011, ročník 7)

Suma teologická, 1. časť, 8. otázka, 1. – 4. článok  (1/2012, ročník 8)

Suma teologická, 1. časť, 10. otázka, 1. – 6. článok  (3/2012, ročník 8)

Suma teologická, 1. časť, 9. otázka, 1. – 2. článok  (2/2012, ročník 8)

Suma teologická, 1. časť, 11. otázka, 1. – 4. článok  (4/2012, ročník 8)

Suma teologická, 1. časť, 12. otázka, 1. – 4. článok  (1/2013, ročník 9)

Suma teologická, 1. časť, 12. otázka, 11. – 13. článok  (3/2013, ročník 9)

Suma teologická, 1. časť, 12. otázka, 5. – 10. článok  (2/2013, ročník 9)

Suma teologická, 1. časť, 13. otázka, 1. – 4. článok  (4/2013, ročník 9)

Suma proti pohanom, 1. kniha, 1. – 9. kapitola  (1/2014, ročník 10)

Suma teologická, 1. časť, 13. otázka, 5. – 8. článok  (1/2014, ročník 10)

Suma teologická, 1. časť, 92. otázka, 1. – 4. článok  (1/2014, ročník 10)

Suma teologická, 1. časť, 13. otázka, 9. – 12. článok  (2/2014, ročník 10)