By Michal Slaninka

Prečo je daseinsanalýza stále tak kritická?  (1/2022, ročník 18)

Prirodzený svet ako psychoterapeutický problém I.  (1/2012, ročník 8)

Prirodzený svet ako psychoterapeutický problém II.  (2/2012, ročník 8)