By Marianna Uherková

Posthumanizmus a románové dystópie Michela Houellebecqa  (1/2024, ročník 20)

Metalepsa v románovom diskurze Michela Houellebecqa  (3/2023, ročník 19)

Prenikavá diagnostika súčasnej spoločnosti pod maskou provokácie Michela Houellebecqa  (4/2022, ročník 18)

Temná lucidita a drsný humanizmus Michela Houellebecqa  (2/2021, ročník 17)

Epistemologické prehodnotenie človeka a jeho budúcnosti vo vzťahu k jeho minulosti / Repenser l’homme et son futur par rapport à son passé  (2/2020, ročník 16)