By Mária Suríková

Letné čítanie redaktorov časopisu Ostium  (3/2018, ročník 14)

Komunita  (1/2007, ročník 3)

O spoločenskom pokroku  (1/2008, ročník 4)

S dôrazom na sociologický realizmus proti redukcionizmom  (2/2009, ročník 5)

Sociologické skúmanie individualizmu – problematickosť metodologického individualizmu  (1/2013, ročník 9)