By Kinga Izsóf Jurásová

Psychologický prístup k environmentálnym otázkam a výzvam  (1/2024, ročník 20)

Manželská spokojnosť a rodinné prostredie v období pandémie COVID-19  (3/2022, ročník 18)

Bilingvizmus zo psychodiagnostickej perspektívy: Môže skresliť jazyková úroveň klienta výsledok psychologického testovania?  (4/2019, ročník 15)

Estetické hodnotenie fotografií na internete  (4/2015, ročník 11)

Vzťah emócií a kognície z hľadiska teórie kognitívneho zhodnotenia  (2/2012, ročník 8)

Pretrvanie nečinnosti (inaction inertia) – fenomén, pri ktorom atraktívna ponuka vedie k pasivite namiesto aktivity  (4/2013, ročník 9)