By František Škvrnda

Filón Alexandrijský medzi Jeruzalemom a Athénami  (1/2021, ročník 17)

Je sókratovská starosť o seba aktuálna aj v súčasnosti?  (1/2017, ročník 13)

Sókratés v starej attickej komédii  (1/2015, ročník 11)

Prečo dlhoval Sókratés Asklépiovi kohúta? Skeptická interpretácia posledných Sokratových slov z dialógu Faidón  (1/2013, ročník 9)

Dión z Prúsy alebo o tom, či bol Sókratés naozaj Homérovým žiakom  (1/2014, ročník 10)