Tagged Thinking

Sókratés v myslení Hannah Arendtovej I. Filozofia v službách plurality  (3/2019, ročník 15)

Myslenie a konanie, filozofia a životná prax  (4/2016, ročník 12)

Heideggerov koncept myslenia v inom počiatku a výklad základných vzťahov v otvorenom poli  (4/2015, ročník 11)