From 2/2024

Odlišnosť medzi Jaspersom a Heideggerom prizmou Nietzscheho  (2/2024, ročník 20)

K súčasným formám fotografie  (2/2024, ročník 20)

Hľadanie duše 1  (2/2024, ročník 20)

Speculum animæ: Sonda do kultúrnych dejín katoptrickej imaginácie  (2/2024, ročník 20)

Kierkegaard a Wittgenstein: harmonie víry s paradoxy současné epistemologie  (2/2024, ročník 20)

Slobodná vôľa, Libetova veto fáza a habituálne konanie  (2/2024, ročník 20)

„Esencia“ haiku (na príklade haiku Etely Farkašovej)  (2/2024, ročník 20)

Editorial  (2/2024, ročník 20)