Tagged social philosophy

Medzi dejinami filozofie a sociálnou filozofiou: aktuálna pentalógia Františka Novosáda  (4/2019, ročník 15)

Libertarian Marxism: Reality or Illusion?  (2/2019, ročník 15)

Prínos neuroekonómie sociálnej filozofii v problematike kooperácie  (3/2017, ročník 13)