Tagged politics

Sókratés a Konfucius – spoločné znaky mudrca v európskej a východoázijskej kultúrnej tradícii  (3/2019, ročník 15)

Politické vzdelávanie v liberálnej demokracii  (4/2016, ročník 12)