Tagged Maurice Blanchot

Smrť subjektu ako predpoklad čistého zakúšania podľa Georgesa Bataillea  (1/2019, ročník 15)

Autentická a neautentická literatúra podľa Mauricea Blanchota  (4/2017, ročník 13)

Literárna skúsenosť. Ivan Kadlečík a Maurice Blanchot  (1/2010, ročník 6)

Levinas, Blanchot: Vzdialená blízkosť  (4/2014, ročník 10)

Esenciálna osamelosť: dielo a autor v myslení Mauricea Blanchota  (4/2014, ročník 10)

Zakúšanie toho, čo je za slovami u Mauricea Blanchota  (4/2014, ročník 10)