Tagged art

Objem, povrch, hĺbka  (1/2022, ročník 18)

Cnosť ako most medzi Aristotelovou rétorikou a etikou?  (4/2017, ročník 13)