Potom

Žijeme v metafyzike
Utekajúc pred faktom
Že (raz) nebudeme 
Ten tvoj pohyb 
Ku mne
(O) do mňa
A do-nekonečna
Odsúdený na zánik
Tak ako ty a ja
My obaja
Hemžíme sa 
Hýbeme 
Usilujeme
Zachovať sa
Žiť ďalej
Večne…
Ešte sme
A potom
Príde smrť
A po nej
Nič…
Zoberie nám
Všetky tie pohyby
Ktorými sme sa snažili prežiť
Tie pohyby prežitia
Neprežijú…

Veronika Lenk 
5. ročník, odbor Filozofia
Filozofická fakulta Trnavskej univerzity
Hornopotočná 23
918 43 Trnava