By Tomáš Čana

Wright o myšlienke teórie logického poznania  (3/2017, ročník 13)

Wittgenstein o externých koreňoch logiky  (2/2012, ročník 8)