By Peter Tavel

Báseň a smrť – text a interpretácia  (2-3/2006, ročník 2)

Optimistická a pesimistická koncepcia života  (2/2005, ročník 1)

Komunikácia so starými ľuďmi. Metódy validácie  (2/2005, ročník 1)

Chyby a nepresnosti pri hodnotení ľudí  (1/2006, ročník 2)

Teórie starnutia zdôrazňujúce biologický aspekt  (3/2008, ročník 4)

Konfrontácia s problémami staroby  (1/2009, ročník 5)

Validačná terapia  (2/2009, ročník 5)

Keď do života vstúpi rakovina  (3/2009, ročník 5)

Manželské spolužitie a jeho problémy  (1/2010, ročník 6)

Ako je to so zdravím našich detí?  (2/2011, ročník 7)

Úvodník  (1/2012, ročník 8)