By Lucia Ráčková

Interdisciplinárny exkurz do politického diskurzu socialistickej éry  (3/2023, ročník 19)