By Ladislav Tkáčik

Letné čítanie redaktorov časopisu Ostium  (3/2009, ročník 5)

Človek Emmanuel Levinas  (1/2006, ročník 2)

Fotografia  (4/2006, ročník 2)

Ako uvažovať o komunikácii?  (4/2007, ročník 3)

Michel Henry a filozofická alternatíva z periférie  (4/2007, ročník 3)

Dialogická identita univerzity  (4/2008, ročník 4)

Úvodník  (4/2009, ročník 5)

O konci filozofie náboženstva  (3/2012, ročník 8)

K zmyslu bezúčelnosti  (3/2014, ročník 10)