By Jozef Žilinek

Prevádzka v kultúre  (4/2015, ročník 11)

Dante o anjeloch  (1/2007, ročník 3)

K problematike prázdnych deskripcií  (3/2009, ročník 5)

A teraz sme v očistci…  (1/2011, ročník 7)

Chlapčenské zoskupenie  (4/2011, ročník 7)

Nad Bunkrom sa blýska…  (2/2012, ročník 8)