Nad Bunkrom sa blýska…

Koncepcia výstavy „Nad Bunkrom sa blýska“ je založená na spojení odlišných výtvarných jazykov dvoch mladých autoriek. Anabela Sládek (1982) vychádza z neo-konceptualizmu, využíva presahy nových médií, digitálnu tlač či site-specific inštalácie vo forme projekcie na apropriované objekty. Katarína Czikorová (1982) používa jazyk grafického dizajnu, animácie či digitálnu grafiku. Výstava sa tému kolektívnej identity Slovákov snažila predstaviť cez rozdielne a aktuálne prístupy, a to aj vzhľadom na odlišné pôsobisko autoriek: Anabela Sládek ako absolventka AU v Banskej Bystrici a Katarína Czikorová ako absolventka VŠVU v Bratislave.

V diele „Slovak Imagine Matrix“, 2011 Anabela Sládek pracuje s navigačnou technológiou GPS, pomocou ktorej vytvára vlastný kartografický zápis. Ako matrica jej slúži zástupný symbol, hranice Slovenska. Vlastnou chôdzou v Komárne a Žiline vytvára výstup vo forme dátovej kresby, ktorá sa stáva topografickou pamäťou. Autorka sa stretáva s mnohými prekážkami ako nedostupné priemyselné parky, vodné toky, súkromné pozemky, slepé ulice, čo prežíva a s týmito zážitkami sa percipientom zdôveruje v podobe tzv. way points, ktoré sú súčasťou umeleckého výstupu. Môžeme sa tak dozvedieť o jej konkrétnom rozpoložení, cítení, vnímaní, uvedomovaní si nielen priestoru samotného, ale aj jeho kontextu… Umelecké dielo sa tak završuje v mysli percipienta. Významné diela GPS artu vo svete reprezentujú autori ako Jeremy Wood, Erik Nordenanker, Darren Murph, Antti Laitinen a teraz u nás Anabela Sládek. Jej ďalšie dielo „Photoreport“, 2010 (pripomínajúce víťaznú prácu Ceny Oskára Čepana, no za rok 2011) nie je sériou dokumentárnych fotografií, nakoľko do situácie, akejsi oslavy vidieckeho extrémizmu, sama vstupuje vo forme protestu, čím na situáciu reaguje, angažuje sa. Zároveň podáva umeleckú výpoveď o posunutej estetike verejného priestoru.

V diele „Blue and Red Posters“, 2011 Katarína Czikorová v podobe digitálne tlače poukazuje na posun tzv. tradičných hodnôt, ktoré dáva do vzťahu s dnešnými hodnotami. Ide o hru so slovenskými symbolmi, ktoré sa dostávajú do vtipných a vizuálne sviežich pozícií ako krava a automat na colu, chlieb a hranolky, tatrovka a blesky a ďalšie. V digitálnej grafike využíva vizuálnu skratku, ktorá nesie prvky plagátu. Takisto v diele „Slovak World“, 2011 vo forme počítačovej animácie odhaľuje tému konzumu, súčasnej spoločnosti, globalizácie, kde reprezentant tradičných hodnôt v podobe Jánošíka je zabitý warholovskými konzervami. Predstavila aj dizajn trička „Jano Chic“, 2010. Spoločná projekcia oboch autoriek „… sa blýska“, 2011 umocnila celú koncepciu výstavy.

Obe autorky upozorňujú a spracúvajú problematiku verejného priestoru. Hrozí tu však nepochopenie umelecky prezentovanej ideológie (zámeru) bežným návštevníkom, čím výstava nadobúda ďalší rozmer. Možno oceniť aj autorskú angažovanosť, čo si vyžaduje istú dávku odvahy.

PhDr. Jozef Žilinek, PhD.
Ústav literárnej a umeleckej komunikácie
Filozofická fakulta
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Štefánikova 67
949 74 Nitra