Chlapčenské zoskupenie


Žilinek, J.: Chlapčenské zoskupenie. In: Ostium, roč. 7, č. 4, 2011.


Peter Cvik, Andrej Dúbravský, Alex Zelina, Matej Fabian: Boyband (výstava). Galéria mladých v Nitrianskej galérii, 8. 9. – 16. 10. 2011 Nitra, kurátorka: Alexandra Niczová

V dňoch od 8. septembra 2011 do 16. októbra 2011 prebehla v Galérii mladých v Nitrianskej galérii pod vedením kurátorky Mgr. Alexandry Niczovej výstava Boyband mladých slovenských výtvarníkov z ateliéru maľby akademického maliara, profesora Ivana Csudaia. Ide o odkaz na mladé chlapčenské hudobné skupiny, ktoré sa svojou populárnou hudbou snažia trafiť do vkusu najmä svojich tínedžerských obdivovateliek. Kurátorka výstavy ironicky nadväzuje na tento jav v tom zmysle, že samotná výstava nemá byť zábavou či pokusom trafiť sa do vkusu percipientov výstavy. Prezentáciu mladých výtvarníkov Petra Cvika (1985), Andreja Dúbravského (1987), Alexa Zelinu (1988) a Mateja Fabiana (1979) možno chápať ako výber toho najlepšieho z takzvaného štvrtého ateliéru VŠVU.

Z tridsaťdva výtvarných diel ma svojou výpoveďou ako prvá oslovila tak Cvikova maľba Spomienka na zajtra (2011), ako aj Up Side Down (2008), potom Dúbravského plátno Vplyv a noc (2011) a videoart Profesionálna vôľa (2011). Od ostatných autorov ma zaujala napríklad Zelinova maľba Hold On (2011) a Fabianova maľba Lonely (2011). Prezentovaná Cvikova tvorba odkazuje na odcudzenosť, čo dosahuje abstraktnou maľbou, geometrickou kompozíciou, industriálnou témou. Dúbravský sa tu venuje problematike homosexuality a jej vzťahov dovnútra našej spoločnosti, čo je zrejmé zo zobrazovania metafory mužov-zajačikov. Zelinova téma anonymnosti či solitérstva je príznačná pre jeho figurálnu maľbu s dôrazom na detské či jemné tváre, pričom jeho tvorbu ovplyvňuje fotografia. Fabián sa sústredil na zobrazenie samoty, prázdnoty, čo sa mu vďaka jeho expresívnej maľbe za pomoci pastózne používaných farieb vydarilo. Kurátorka sa snažila osloviť potenciálnych percipientov spoločnou myšlienkou, ktorou podčiarkuje význam vybraných diel, teda problematiku medziľudských vzťahov, človeka v súčasnej spoločnosti, intimity.

Návštevníka výstavy zaujme na Fabianovom obraze Lonely forma, ktorá nie náhodou odkazuje na veko rakvy. Farby sú zemité, tmavé, mierne oživené tyrkysovou či jemnými ťahmi oranžovej. Cvikova Spomienka na zajtra ide podľa mňa o čosi hlbšie. Kompozícia je abstraktná, industriálna téma plná čiernej, sivej s bielou umocňuje pocit stratenia sa vo svete bez spoluúčasti na vzájomných emóciách, pričom v náznakoch odkazuje na komiksový film Sin City: mesto hriechu. Vychádza z mestských periférií a ich fragmentov. Výtvarným jazykom hovorí dokonca o našej hanbe, neistote. Dúbravského obraz Vplyv a moc je osobný, výsostne intímny. Preľaknutý či previnilý pohľad chlapca cez svoje plece hovorí o vnútornom prežívaní, uvedomovaní si hriechu, ktorého sa azda dopustil – vzťahu s iným mužom. Témou ani spracovaním však autor nešokuje, no môže pôsobiť provokujúco. Vo svojej maľbe používa zemité farby, najmä zelenú. Zelinovo plátno Hold On pripomína výtvarný jazyk, rozmazané farby či nečitateľnosť tváre vyvolávajú pocit neistoty. Ruky za chrbtom ženskej postavy môžu odkazovať na istú poslušnosť, možno podriadenosť, akoby čakala na spravodlivý, prípadne očakávaný trest. Postava však nie je strnulá, čím plátno o to viac prekvapuje či vzrušuje, no stále ostáva čitateľné.

Chlapčenské zoskupenie útočí na zmysel spolužitia, nie na rozmarné predstavy či krátkodobé poblúznenia. Autori si uvedomujú zložitosť svojej cesty, života verejnosti, a preto intimitu, svoje subjektívne postoje predstavujú verejne a uvedomelo. Treba oceniť aj to, že za médium im slúži maľba, čím je napokon štvrtý ateliér VŠVU známy. Kurátorka výstavy nás stále vedie medzi rôznorodosťou a pôvabnosťou vzťahov medzi mnohými individualitami.

PhDr. Jozef Žilinek, PhD.
Ústav literárnej a umeleckej komunikácie
Filozofická fakulta UKF v Nitre
Štefánikova 67
949 74 Nitra

Uvedené ukážky pochádzajú z archívu autorov. Fotografie z výstavy: Jozef Žilinek.