By František Škvrnda ml.

Sókratés a Konfucius – spoločné znaky mudrca v európskej a východoázijskej kultúrnej tradícii  (3/2019, ročník 15)

Maximos z Tyru  (2/2019, ročník 15)

Platón ako Pseudo-Sókratés? Niekoľko poznámok k problematike autorstva filozofického textu v antike  (4/2017, ročník 13)