By Emil Višňovský

Medzi dejinami filozofie a sociálnou filozofiou: aktuálna pentalógia Františka Novosáda  (4/2019, ročník 15)

Ku kritike filozofického poradenstva  (1/2019, ročník 15)