By Andrej Kalaš

Aristotelova etika ako teleologicko-eudaimonistický obraz sveta a človeka: filozoficko-tematický rozvrh a textová evidencia Ethica Nicomachea I, 1094a 1 – 1097b 21  (4/2021, ročník 17)

The Socratic Concept of the Care of the Self Based on the Analysis of Aeschines’ Alcibiades (fr. SSR VI A 50)  (1/2020, ročník 16)

Prolegomena alebo pozvanie k čítaniu Platónovho Gorgia  (1/2018, ročník 14)

Texty k ranému pyrrhónizmu  (3/2007, ročník 3)

Dión z Prúsy alebo o tom, či bol Sókratés naozaj Homérovým žiakom  (1/2014, ročník 10)