By Andrea Balážová

Vzťah pluralizmu a multikulturalizmu v sociálno-etických koncepciách G. Sartoriho a B. Faya  (4/2019, ročník 15)

Epikureizmus v súčasnom hedonizme?  (3/2017, ročník 13)