3│20181

Úvodník
Andrea Tureková

Štúdie
Martin Nuhlíček: Desubstancializácia epistemických intuícií
Martin Bojda: Dějinnost a humanita v Blochově verzi marxismu
Frano Vrančić: La poésie d’inspiration marxiste dans l’œuvre poétique d’Aimé Césaire

Eseje
Anna A. Hlaváčová: Premýšľanie o poctivej neviere
Juraj Dragašek: Don Quijote ako idiot

Preklady
Albert Veľký: Predmet a povaha teológie
Fiodor Michajlovič Dostojevskij: Mužik Marej

Recenzie
Peter Fraňo: Difficile est saturam non scribere
Matúš Porubjak: Terapia Antisthenom
Alžbeta Kuchtová: Upracovaní na smrť
Eva Sládeková: „Ako sa približujem k cieľu, pohybujem sa do kruhu, vraciam sa a som čoraz bližšie k začiatku“
Jaroslava Vydrová: Osobné znamenia o stave doby
Letné čítanie redaktorov časopisu Ostium

Supplementum
Mária Stanková: Hronského filozofia života v kontexte „roľníckeho románu“
Zuzana Zelinová: Význam ženských postáv v sókratovskej filozofii

Art & Critique

Peter Fraňo: Hľadanie ideálu. Rozhovor s Michalom Sabolom
Michal Sabol: Básne