2│201300000039

Úvodník
Reginald A. Slavkovský

Štúdie
Ľuboš Rojka: Božie poznanie a predpoznanie vo filozofii Tomáša Akvinského
Reginald A. Slavkovský: Terapeutický potenciál vzťahov z hľadiska dvoch rovín komunikácie
Otakar Horák: Peniaze ako zdroj šťastia v našich životoch?

Preklady
Tomáš Akvinský: Suma teologická, 1. časť, 12. otázka, 5. – 10. článok

Profil
Ivana Frická: Od utrpenia k údivu – Henry David Thoreau

Rozhovor
Zuzana Molnárová: Rozhovor s Danielom Daviesom o stredovekej židovskej filozofii

Supplementum
Peter Mačaj: Radikalizácia fenomenologickej redukcie podľa Renauda Barbarasa
Tomáš Károly: Skrývanie sa slobodnej vôle za determinizmus alebo indeterminizmus

Recenzie
Peter Megyeši: Medzi slovom a obrazom v slovenskom vizuálnom umení
Simona Wagnerová: O bezpečnej hrozbe lásky
Katarína Ha Dacová: Étos – minulosť, prítomnosť a budúcnosť
Tatiana Sabová: Význam úzkosti

Art & critique

Galéria
Silvia L. Čúzyová: Lucia Tallová – Výstavy na pokračovanie

InfoScience
Slávka Démuthová: Spirituálne formy posilňovania psychoimunity u chorých na AIDS