2│201300000039

Editorial
Reginald A. Slavkovský 

Research Articles
Ľuboš Rojka: Božie poznanie a predpoznanie vo filozofii Tomáša Akvinského
Reginald A. Slavkovský: Terapeutický potenciál vzťahov z hľadiska dvoch rovín komunikácie
Otakar Horák: Peniaze ako zdroj šťastia v našich životoch? 

Translation
Tomáš Akvinský: Suma teologická, 1. časť, 12. otázka, 5. – 10. článok 

Profile
Ivana Frická: Od utrpenia k údivu – Henry David Thoreau 

Interview
Zuzana Molnárová: Rozhovor s Danielom Daviesom o stredovekej židovskej filozofii 

Supplementum
Peter Mačaj: Radikalizácia fenomenologickej redukcie podľa Renauda Barbarasa
Tomáš Károly: Skrývanie sa slobodnej vôle za determinizmus alebo indeterminizmus 

Reviews
Peter Megyeši: Medzi slovom a obrazom v slovenskom vizuálnom umení
Simona Wagnerová: O bezpečnej hrozbe lásky
Katarína Ha Dacová: Étos – minulosť, prítomnosť a budúcnosť
Tatiana Sabová: Význam úzkosti 

Art & critique 

Gallery
Silvia L. Čúzyová: Lucia Tallová – Výstavy na pokračovanie 

InfoScience
Slávka Démuthová: Spirituálne formy posilňovania psychoimunity u chorých na AIDS